Home Tags விகடன்

Tag: விகடன்

தோல் வியாபாரி விகடன் ஏன் இந்து சுவாமிகளையும் குருமார்களையும் மட்டும் ஆதாரமில்லாமல் விமர்சிக்கிறது?

உடையும் இந்தியா இதைப்பற்றி மிகவும் ஆழமாக ஆராய்ந்து பதிவிட்டுள்ளார் ராஜிவ் மல்ஹோத்ரா என்ற ஆராய்ச்சியாளர். குறிப்பாக எப்படி கிறிஸ்தவ சர்ச் இதில் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது என்பதை ஆதாரத்துடன் “உடையும் இந்தியா” என்ற புத்தகத்தில்...

MOST POPULAR

HOT NEWS